قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بهار نارنج

توسط 4 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
بهار نارنج
وضعيت: (غایب)
6 دیدگاه
36 امتیاز
0000-00-00
f -

دنبال‌کنندگان

(52 کاربر)

گروه ها

مدال و افتخارات

کد QR شخصی

[توضیحات]
بهار نارنج کسی را به جامعه مجازی بهشت معرفی نکرده است.
برای دعوت کاربران ومعرفی جامعه مجازی بهشت از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نمایید.

برچسب ‌های کاربردی

بهار نارنج
بهار نارنج
از باغ می برند چراغانیت کنند
تا کاج جشن های زمستانیت کنند

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن ازچاه دل مبند
این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مبر به شب جشن می روی
شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند

یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
... ادامه
3 دیدگاه · 1392/09/11 - 23:20 6 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
خدایا!
کسی را که قسمت دیگری است سر راهمان قرار نده..........
که خنده هایش برای دیگری باشد و ......... گریه هایش برای ما
دیدگاه · 1392/09/11 - 23:18 5 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو میبینم!!!نمیدانم غریبه ها "تو " شده اند یا "تو " غریبه؟؟؟!!!!
دیدگاه · 1392/09/11 - 23:16 5 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
بیشتر از آنکه تصورش را کنی

خیانت دیده ام

و بیشتر از آنکه باور کنی

قلبم را شکسته اند

اما تو نه خیانت کرده ای و نه قلبم را شکسته ای

تو

جگرم را سوزانده ای......!!!!!!!!!!!
... ادامه
دیدگاه · 1392/09/11 - 23:11 5 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
به کودک خیابانی که چسب زخم میفروخت گفتم:تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم


باز نه زخم های من خوب می شود !!!!!!!!!!

[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
نه زخم های تو ...!
2 دیدگاه · 1392/09/11 - 23:11 6 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
برای رفتنت دلیل نیاور لعنتی


همین که میروی

دهانم را می بندد!!!
دیدگاه · 1392/09/11 - 23:11 4 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
همین نزدیکی ها دور شو

می ترسم دیگر به هم نرسیم

زمین آنقدرها هم که می گویند

گرد نیست!!!!!!
دیدگاه · 1392/09/11 - 23:10 6 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
التماس دعا دوستان ... یه دعای از ته دل{-60-}
دیدگاه · 1392/09/10 - 01:36 3 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
*خوش به حال کسایی که تو زمین خدا امید کسیو ناامید نمی‌کنن ؛ شاید امید تنها چیزیه که اون آدم داشته باشد...
دیدگاه · 1392/09/10 - 01:32 4 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
آدم زیر خط فقر باشه...ولی یک مترم زیر خط فهم نباشه
1 دیدگاه · 1392/09/10 - 01:29 6 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد
دیدگاه · 1392/03/8 - 22:33 5 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
دیگران میتونن هرچی که دوس دارن راجع به ما فکر کنن ولی ما حق نداریم شبیه اون چیزی باشیم که اونا راجع به ما فکر میکنن...!!
دیدگاه · 1392/03/8 - 22:31 3 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
یادمان باشد ...
بنده تدبیرم کند محتاج تقدیر خداست ...
دیدگاه · 1392/03/8 - 22:16 4 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
بهانه

از باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند
تا کاج جشنهای زمستانی‌ات کنند

پوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»
تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنند

یوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند
این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی
شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنندفاضل نظری
... ادامه
دیدگاه · 1392/01/27 - 00:53 3 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
بهار نارنج
بهار نارنج
بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

پی هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق

وسکوت تو جواب همه مسئله هاست


فاضل نظری
... ادامه
دیدگاه · 1392/01/27 - 00:51 2 + / 0 -
امضا: آنگاه که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...
صفحات: 1 2