قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
sifOy5_500.jpg siu7Kb_304.jpg 5bc4c31581c21130d36dbf6c59a9fea7_500.jpg sidJcW_535.jpg
مجنون زین الدین

توسط 8 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
مجنون زین الدین
وضعيت: (غایب)
0 دیدگاه
156 امتیاز
0000-00-00
f -

دنبال‌کنندگان

(50 کاربر)

گروه ها

مدال و افتخارات

کد QR شخصی

[توضیحات]
مجنون زین الدین کسی را به جامعه مجازی بهشت معرفی نکرده است.
برای دعوت کاربران ومعرفی جامعه مجازی بهشت از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نمایید.

برچسب ‌های کاربردی

مجنون زین الدین
sifOy5_500.jpg مجنون زین الدین
شهید همت در سوریه
دیدگاه · 1391/12/14 - 20:20 1 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
siu7Kb_304.jpg مجنون زین الدین
دیدگاه · 1391/12/14 - 20:16 1 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
5bc4c31581c21130d36dbf6c59a9fea7_500.jpg مجنون زین الدین
{-48-}
دیدگاه · 1391/12/10 - 17:26 1 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
مجنون زین الدین
حی علی الصلاة
التماس دعا
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:22 1 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
sidJcW_535.jpg مجنون زین الدین
شهادت به آسمان رفتن نیست...
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:16 4 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
sim3FB_535.jpg مجنون زین الدین
العبد..........
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:13 3 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
siJpFY_535.jpg مجنون زین الدین
ازدواج آسان و هدفمند
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:11 4 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
66.jpg مجنون زین الدین
چه زیباو جالب
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:09 3 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
sitPWZ_535.jpg مجنون زین الدین
شهید آوینی: من هرگز اجازه نمی دهم که صدای حاج همت در درونم گم شود
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:04 5 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
sikNr6_432.jpg مجنون زین الدین
ستـــــار العیـــــوب
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:03 2 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
siDee6_189.jpg مجنون زین الدین
اوایل ازدواجمان بود نیمه های شب از خواب بیدار می شدم می دیدم مجید نیست می رفتم می دیدم در اتاق مشغول نماز شب است این رویه مجید بود ، بسیار به ندرت اتفاق می افتاد نماز شب مجید قضا شود ، بویژه در ماههای اخیر به شدت در نماز شب گریه می کرد و صدای الهی العفو شبانه او همچنان در گوش من زنگ می زند.
همسر دکتر شهریاری تواضع و حجب و حیای او را مثال زدنی می خواند و می گوید به جرات می گویم در تمام زندگی مشترکمان کلمه ای از مجید دروغ نشنیدم بهمین دلیل است که میگویم اگر مجید شهید نمی شد عجیب بود .
همسر استاد شهریاری که در دانشگاه هم همکار او بوده است گفت مجید آنقدر انسان با اخلاقی بود که علاوه بر بعد علمی از نظر اخلاقی هم همکاران و دانشجویان از او درس می گرفتند و من چون همکار مجید بودم (ادامه در دیدگاه)
... ادامه
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:02 7 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
si74ql_349.jpg مجنون زین الدین
مقتدای من
دیدگاه · 1391/12/10 - 12:00 3 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
siQire_535.jpg مجنون زین الدین
با حسین تا یا حسین یک نقطه کم دارد ولی
با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا
دیدگاه · 1391/12/10 - 11:59 2 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
siE2ii_535.jpg مجنون زین الدین
اگـــــــــــه لشگر بکشه دشمن شـــــــــب بیداریم
اگــــــــــه قرآن به سر نیزه کنند عمـــــــــــــــــاریم
دیدگاه · 1391/12/10 - 11:55 3 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
مجنون زین الدین
sigP9P_490.jpg مجنون زین الدین
برداشت از شما...
دیدگاه · 1391/12/10 - 11:54 3 + / 0 -
امضا: ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید:شهید مرتضی آوینی یامهدی
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7