قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گـرافـیـک بـهـشـت
توضیحات گروه :
طرح ها و ایده های گرافیکی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

گـرافـیـک بـهـشـت

گروه عمومی · 27 کاربر · 172 پست
حسین یکتا
0000000.jpg حسین یکتا
::. در مقابل زباله های خود مسئول باشیم
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
sidYikD_535.jpg حسین یکتا
::. امریکا تا شش ماه دیگه مه من از پوشاک گرفته میشم وقت داری گزینه هات رو از روی میز جمع کنی
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
10 (85).jpg حسین یکتا
::. ما تا اخر ایستاده ایم
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-300000.jpg حسین یکتا
توبار رفتن بستی علی حلال کنند؟
تو بین بستر هستیی علی حلال کند؟
تو بین شعله نشستی علی حلال کند؟
تو بین کوچه شکستی علی حلال کند؟
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
sitanS_535.jpg حسین یکتا
::. مجنون خنده ی تو ام روحی و دمی لک فداک یا مولا
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
3-3-1392_IMAGE635050893079970472.jpg حسین یکتا
::. نیکی به پدر و مادر
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-306.jpg حسین یکتا
::. بـهـشـت مـا
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-305.jpg حسین یکتا
::. مـهـر نـمـاز مـا
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-304.jpg حسین یکتا
::. قدمگاه یوسف زهراست با وضو وارد شوید
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-303.jpg حسین یکتا
::. یکی تورا به عرش میبرد یکی به خاک مذلت می نشاند
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-302.jpg حسین یکتا
::. شـهـدا در قـلـب مـلـت جـای دارنـد
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
کوثر
222_بهمن.jpg کوثر
راهپيمايى بيست‌ودوم بهمن مظهر اقتدار ملى
[لینک]
امضا:
حسین یکتا
delavar-290.jpg حسین یکتا
::. این پوستر بچه های بهشته لطفا اینو تحویل بگیرین
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-289.jpg حسین یکتا
::. طرح نوشت : شهـدا بـرای ما هـم دعـا کنید
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
حسین یکتا
delavar-288.jpg حسین یکتا
طرح نوشت : دیروز جبهه دانشگاه بود امروز دانشگاهایمان جبهه است
[لینک]
امضا: خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی
صفحات: 5 6 7 8 9