قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
62204.jpg hejab-namaz.jpg
منتظرمهدی

توسط 0 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
منتظرمهدی
وضعيت: (غایب)
0 دیدگاه
30 امتیاز
0000-00-00

دنبال‌کنندگان

(34 کاربر)

مدال و افتخارات

کد QR شخصی

[توضیحات]
منتظرمهدی کسی را به جامعه مجازی بهشت معرفی نکرده است.
برای دعوت کاربران ومعرفی جامعه مجازی بهشت از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نمایید.

برچسب ‌های کاربردی

منتظرمهدی
منتظرمهدی
دیرگاهیست بالهایمان راآویخته ایم به جالباسی،عادت کرده ایم به زمین!زمین جای گرم ونرمیست...چه خیال اگرچشمهایمان راخواب،چه خیال اگردلهایمان راآب برده است!
... ادامه
دیدگاه · 1392/09/13 - 09:20 1 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
خدایارمضان ماه مهمانی توست،سفره ات هرروزه سال پهن بوده،ولی این روزهاپذیرائی ها ویژه است ازخوان گسترده ات چشم ودلی سیرمی خواهم، شکم سیرراهرروزقبل ازرمضان مرحمت نموده ای الهی شکر
... ادامه
دیدگاه · 1392/04/27 - 20:02 3 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
62204.jpg منتظرمهدی
می گویندنوشته ها ازگفته ها معتبرترند،دوازده هزارنامه ی دعوت نوشتندولی بابیش ازسی هزار نیزه وشمشیربه استقبال رفتند،آقای من رازبی نشانی بودنت رااکنون می فهمم کاش نامه هایی که تمبر صداقت نداشتند هیچگاه به نشانی نمی رسیدند.السلام وعلیک یااباصالح المهدی
... ادامه
2 دیدگاه · 1392/04/21 - 18:46 1 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
hejab-namaz.jpg منتظرمهدی
تنهاجایی که حجاب داشت،هنگام نمازخواندن بودگویاتنهاکسی که به اومَحرم نبودخداوندبود.
1 دیدگاه · 1392/04/20 - 19:34 2 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
خداکندآن روزکه آخرین زنگ دنیامی خورد،روی تخته سیاه قیامت اسم ماراجزءخوبها نوشته باشند، خداکند حواسمان بوده باشدوزنگهای تفریح،آنقدردرحیاط نمانده باشیم که که حیات یادمان رفته باشد
خداکند که دفترزندگیمان راجلدکرده باشیم وبدانیم دنیاچرک نویسی بیش نیست.
... ادامه
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
آن روزها دروازه شهادت داشتیم وحالا معبری تنگ برای شهیدشدن هنوزهم فرصت هست دل را باید صاف کرد. <مقام معظم رهبری>
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:35 3 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
بالای سرمجروحی پرسید زنده ای؟ باصدای لرزان وضعیف گفت هنوز نه، شهدا زنده اند وما مرده ایم وای کاش درخیل منتظران شهادت باشیم الهی آمین
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:33 3 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
قدرت کلماتت رابالا ببرنه صدایت را این باران است که باعث رشد گیاهان می شود نه رعدوبرق
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:28 3 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
هیچگاه به خاطرهیچ کس دست از ارزشهایت نکش چون زمانی که آن فرد دست از تو بکشدتو می مانی ویک من بی ارزش.
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:26 3 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
لذتی که درفراق هست دروصال نیست چون درفراق شوق وصال است ودروصال بیم فراق.
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:24 2 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
هیچ وقت فکرنکن که دریک مکان تنها هستی چون هیچ وقت انسان تنها نمی ماندیا باخدایی یا با شیطان.
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:23 1 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
بترسید ازگناه درحضورشاهد، آن هم شاهدی که فردا خودش قاضی است.
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:21 1 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
خدایا به تو پناه می آورم ازنفسی که سیرنمی شود وازدانشی که سود نمی دهد ازنمازی که بالا نمی رود وازدعایی که به اجابت نمی رسد <شهیدجوادحیدری فرد>
... ادامه
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:18 1 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
ازروزهایی که بی تو می روند می ترسم،لحظه هایی که مثل تو نبودند،خبری دراه است....خبری عظیم،ببین که من اینجا نشسته ام آقاجان،لطفاً خودت دعا کن تا بیایم وبیایی.
... ادامه
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:15 1 + / 0 -
امضا:
منتظرمهدی
منتظرمهدی
ماندن درصف اصحاب عاشورایی امام عشق تنها بایقین مطلق ممکن است و ای دل تورانیز ازاین سنت لایتغیرخلقت گریزی نیست نپندارکه تنها عاشورائیان رابدان بلا آزموده اند ولاغیر،صحرای بلا به وسعت همه ی تاریخ است.
... ادامه
دیدگاه · 1392/03/31 - 11:11 1 + / 0 -
امضا:
صفحات: 1 2