قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
bedone-sharh-ww.jpg bc0a24282d99fae959e89a0baf3f6657-425.jpg 1377170715710818.jpg 1377170715710818.jpg
خاکستری

توسط 1 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
خاکستری
وضعيت: (غایب)
0 دیدگاه
19.5 امتیاز

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)

گروه ها

(6 گروه)

مدال و افتخارات

کد QR شخصی

[توضیحات]
خاکستری کسی را به جامعه مجازی بهشت معرفی نکرده است.
برای دعوت کاربران ومعرفی جامعه مجازی بهشت از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نمایید.

برچسب ‌های کاربردی

خاکستری
bedone-sharh-ww.jpg خاکستری
بخوان و بفهم....................
1 دیدگاه · 1393/10/20 - 11:04 2 + / 0 -
امضا:
خاکستری
bc0a24282d99fae959e89a0baf3f6657-425.jpg خاکستری
می ترسم بهانه گیر شود................
امضا:
خاکستری
1377170715710818.jpg خاکستری
............
امضا:
خاکستری
1377170715710818.jpg خاکستری
....................
دیدگاه · 1393/10/17 - 11:22 در پ مثل پدر 4 + / 0 -
امضا:
خاکستری
52a5ea3e78e5f32dac4c87a80ea630552eabd0fc1ca88e2706234d9c731bbaee7e25246b1257adab69cc868b98296659eeba16380.jpg خاکستری
شرح می دهد....
دیدگاه · 1393/10/17 - 11:21 3 + / 0 -
امضا:
خاکستری
عکس-های-عاشقانه-عشق-پدر-به-فرزندش-8.jpg خاکستری
بدون شرح..............
دیدگاه · 1393/10/17 - 10:59 در پ مثل پدر 1 + / 0 -
امضا:
خاکستری
عکس-های-عاشقانه-عشق-پدر-به-فرزندش-8.jpg خاکستری
بدون شرح..............
امضا:
خاکستری
madar2_200469.jpg خاکستری
مادری ناراحت کنار پسرش نشسته بود ، پسر به مادرش گفت : تو دومین زن زیبایی هستی که تو عمرم دیدم !
مادر پرسید : پس اولی کیست ؟
پسر جواب داد : خود تو وقتی که لبخند میزنی !
... ادامه
امضا:
خاکستری
madar2_200469.jpg خاکستری
مادری ناراحت کنار پسرش نشسته بود ، پسر به مادرش گفت : تو دومین زن زیبایی هستی که تو عمرم دیدم !
مادر پرسید : پس اولی کیست ؟
پسر جواب داد : خود تو وقتی که لبخند میزنی !
... ادامه
امضا:
خاکستری
madar2_200469.jpg خاکستری
مادری ناراحت کنار پسرش نشسته بود ، پسر به مادرش گفت : تو دومین زن زیبایی هستی که تو عمرم دیدم !
مادر پرسید : پس اولی کیست ؟
پسر جواب داد : خود تو وقتی که لبخند میزنی !
... ادامه
امضا:
خاکستری
5834009-b.jpg خاکستری
روزانه هزاران انسان به دنیا می آیند...

اما انسانیت در حال انقراض است!
1 دیدگاه · 1393/10/16 - 08:35 5 + / 0 -
امضا:
خاکستری
1370169469479458_large.jpg خاکستری
به چه می اندیشی دخترکم

به فقر ونداری....؟

به عروسک نداشته ات یا به شکلات یا لباس نو...

یا اینده در ابهامت؟

نه به نان می اندیشی که امشب با ان سیر شوی
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/16 - 08:30 4 + / 0 -
امضا:
خاکستری
xlaanefcu7vyy6d8qa28.jpg خاکستری
پرونده اش را زیر بغلش گذاشتند و بیرونش کردند ناظم با رنگ قرمز و چهره برافروخته

فریاد کشید : بهت گفته باشم ، تو هیچی نمی شی ، هیچی...

مجتبی نگاهی به همکلاسی هایش انداخت ،آب دهانش را قورت داد خواست چیزی بگوید

اما ، سرش را پایین انداخت و رفت .برگه مجتبی ، دست به دست بین معلم ها می گشت ...

اشک و خنده دبیران در هم آمیخته بود

امتحان ریاضی ثلث اول :

سئوال : یک مثال برای مجموعه تهی نام ببرید
جواب : مجموعه آدم های خوشبخت فامیل ما
سئوال : عضو خنثی در جمع کدام است ؟
جواب : حاج محمود آقا ، شوهر خاله ریحانه که بود و نبودش در جمع خانواده

هیج تاثیری ندارد و گره ای از کار هیچ کس باز نمی کند
سئوال : خاصیت تعدی در رابطه ها چیست ؟
جواب : رابطه ای است که موجب پینه دست پدرم بیماری لاعلاج مادرم و گرسنگی

همیشگی ماست
معلم ریاضی اشکش را با گوشه برگه مجتبی پاک کرد و ادامه داد
سئوال : نامساوی را تعریف کنید
جواب : نامساوی یعنی ، یعنی ، رابطه ما با آنها ، از مابهتران اصلا نامساوی که تعریف

و تمجید ندارد ، الهی که نباشد
سئوال : خاصیت بخش پذیری چیست ؟
جواب : همان خاصیت پول داری است آقا که اگر دا
... ادامه
1 دیدگاه · 1393/10/16 - 08:02 8 + / 0 -
امضا: