قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
79633333276945313915.jpg 00350281172746510917.jpg 98926418178998160066.jpg thumb_HM-2013504761954688731412980587.9181.jpg
ستاره

توسط 12 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
ستاره
وضعيت: (غایب)
376 دیدگاه
662.5 امتیاز
0000-00-00
f -

دنبال‌کنندگان

(74 کاربر)

گروه ها

(44 گروه)

مدال و افتخارات

کد QR شخصی

[توضیحات]
ستاره کسی را به جامعه مجازی بهشت معرفی نکرده است.
برای دعوت کاربران ومعرفی جامعه مجازی بهشت از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نمایید.

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی

ستاره
79633333276945313915.jpg ستاره
"اکمَلتُ لکُم دینکُم" این دست امیر است
تاریــخ نگـــاران بنـــویسیـــد غدیــــر است

در حین نمــــاز از نظــــر عــرش می افتیم
این درد دلِ آخـــرِ انگشتــــر و تیــــر است

بر سفــــره به غیر از نمــــک و نــان نگذارید
آنقدر نمک خورده به هر زخم که سیر است

از در چه بگویم که یـــلِ فــاتـــحِ خیبـــر
از خاطره ای مثل در سوختــه پیر است

در ســـوگِ تو از مــــاه همینقــدر بگویم
بالای سر شیر خدا کاسه ی شیر است

یک روز عــزیـــزِ تــو می آیــد که ببینـــد
هر آه تو یک یوسفِ در چاه اسیر است

هرچند غم و غصه ی این مرد زیاد است
ای شعر! فراموش کن امروز غدیر است

┘◄ سید سعید صاحب علم

┘◄ عید ولایتــــ رو خدمت همگــی تبریکــ و تهنیت عرض میکنم

┘◄ مخصوصن خدمتــ ساداتــ عــزیــــز { عیدی ِ ما نیــز فراموش نشود}

با تشکـــر

❀◕ ‿ ◕❀
... ادامه
دیدگاه · 1393/07/20 - 14:18 5 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
00350281172746510917.jpg ستاره
تکیه بده
چشمانت را ببند
خیالت راحت باشد
آدمهایی هستند که هرگز تکرار نمیشوند ...
و او آنگونه است :
مادر ♡❤
دیدگاه · 1393/07/20 - 14:17 5 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
98926418178998160066.jpg ستاره
طعنه‌ی خلق و
جفای فلک و
جور رقیب

همه هیچ‌اند
اگر یار موافق باشد ♡❤
دیدگاه · 1393/07/20 - 14:14 5 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
thumb_HM-2013504761954688731412980587.9181.jpg ستاره
ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ...

ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺪﺭِ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪﺭ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ,
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ
ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟّﻪِ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ
ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝِ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ
ﻭ ﺗﻤﻮﻡ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺵ ﮔﻠﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻟﮑّﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ
ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺎﺩ
ﻭ ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺍﻭﻥ ﻟﮑّﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﻨﻪ
ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ !
ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏِ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﯿﺮﻩ
ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .
ﻣﺎﺩﺭِ ﺩﺧﺘﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﻨﻪ .
ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺯﻧﮓِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ
ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﻭ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻣﯿﺪﻩ .
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﭘﺮﺳﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ
ﻟﮑﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ "
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﻞ ...
ﺍﮔﻪ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩﯾﻨﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍی
... ادامه
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
71961902811630637766.jpg ستاره
عشق مراقبت می خواهد

با غیرت تـــو و عفتـــ او
دیدگاه · 1393/07/19 - 22:01 6 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
--_1_~1.JPG ستاره
بچه ها به پنج دلیل دوست داشتنی اند:

1_گریه می کنند چون گریه کلید بهشته.

2_قهرکه می کنند زود آشتی می کنند چون کینه ندارند.

3_چیزی که می سازند زود خراب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند.

4_با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند.

5_خوراکی که دارند زود می خورند و برای فردا نگه نمی دارند چون آرزوهای دراز ندارن


ولی به نظر چون بی گناه هستن , چون معصومن
چون هنوز آلوده این دنیا مادی و فانی نشده اند
همیشه شیرین هستند
... ادامه
دیدگاه · 1393/07/19 - 21:56 6 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
31765285439684793474.jpg ستاره
✿ دختـر ✿ بـــاس کـــدبــانــــو و زرنگ مرنگ بــاشــــه ...
★ دقیقاً مثــه این خـــانم کــوچــولــو ★
دیدگاه · 1393/07/19 - 21:49 5 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
خاک گمنام
1399889553108668_large.jpg خاک گمنام
چه زیباست این بندهاو محدودیت ها

و چه آزاداست !

آزادی ای که حتی تورا اذن خروج از “حریم امن” هم نمی دهد …!

برای آزادی باید محدود شد …

“حر” اگر خود را محدود شیعه گی حسین (ع)نمی کرد

؛ “حر” نمی شد !


آی دعوت شده ها

هوای دل ها را هم داشته باشین {-60-}{-60-}{-60-}
مدیر ارشد قرآنی 3 دیدگاه · 1393/02/22 - 14:51 در پیامک 14 + / 0 -
این ارسال را بازنشر کرده است.
امضا: پسندم هر چه را مولا پسندد السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه
ستاره
22914559223126128765047123421512522210132.jpg ستاره


مــا اهــل توئیم ، عبــد توئیم ،


هــر کس کــ ه تــو را دوستــ نــدارد بـــ ه جهنــم . . .
... ادامه
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
ec9bf130256cbb8c1.jpg ستاره
کــادوی روز پــدر . . .

-سلام آقــا جوراب مردونــه دارید ؟؟

-سلام خـانوم کوچولو ؛

بفرمایید اینم یه جفت جوراب مردونه :)

-نه آقــا ! یه دونــه ! فقط برای پای راست . . .

(( ))
4 دیدگاه · 1393/02/22 - 14:06 در مناسبت ها 12 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
29545638933815072164.jpg ستاره
مهــدی جــان :

پل صراط ، چشمهــای شمــاست،

از چشمتــان کــ ه بیفتم روزگارم جهنــم می شود.
دیدگاه · 1393/02/15 - 15:59 در منتظران 10 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
d30164b1caaa9dc9d95f257043b8a7df-425.jpg ستاره
✿ღ✿ ✿ღ✿ ✿ღ✿ ✿ღ✿

دنیــا با همه ی شلوغی اش
فــدای اضطـراب تـــو
وقتی نامحــــرمـی می آیــد و
سراسیمــه چــــادر بــه ســـر میکنی ...
... ادامه
1 دیدگاه · 1393/02/15 - 15:52 در حجاب نامه 11 + / 0 -
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
ستاره
همچین میگن شیر پیر شه بازم شیر ِ انگار شتر پیر شه میشه خر !
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
ستاره
آخرین بارى که نظرم واسه کسى مهم بود به سالها پیش برمیگرده
که مادربزرگم ازم پرسید جاتُ اینجا بندازم یا اون اتاق:|
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
ستاره
ستاره
دختره تازه فوقِ دیپلمش رو تو رشته پرورش تخم پرندگان اهلی از دانشکده غیرانتفاعی و غیر حضوری علمی کاربردی تو قریه ی مسلم آباد از توابع یاقوت شهر سفلی مَمَسنی به زور سه ترم مشروطی و دو جلسه تشکیل شورا و نامه از امام جماعت مسجدشون گرفته (نفسم گرفت) اونوقت برگشته میگه: از این مملکت باید رفت ، سقف اینجا واسه من کوتاس ..
خوب عزیزم كیلیپس رو بردار:|:D
امضا: ♥ بــ نــام خـ♥دایی کـه...! دغـدغـه ی...؛ از دســتـــ دادنـش را، نـدارم...♥
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15