قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #الله_اکبر

خانـوم میــم
farapix-com-602dc5a5ef11e896e8782c8fd4e5da62-4-1.jpg خانـوم میــم
صدای اذان در ۲۴ ساعت شبانه روز

ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺭﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﻄﻊ ﻧمی‌شود ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﻏﺎﺯ می‌شود !
قرائت ﺍﺫﺍﻥ ۴ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳۶۰ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﺍﺯ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳۶۰ ﺩﺭﺟﻪ می‌باشد؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ؛ ﻇﻬﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﻂ ۱ ﺷﺮﻭﻉ می‌شود، ۴ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮﻝ می‌کشد ﺗﺎ ﻇﻬﺮﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﻂ ۲ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺯﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﯾﮏ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۳۶۰ ﺿﺮﺑﺪﺭ ۴ ﻣﯿﺸﻮﺩ ۱۴۴۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ.


1 دیدگاه · 1394/04/10 - 02:13 در شبستان 8 + / 0 -
امضا: چندیست دلـم به کوچه ی عقـل زدهـ ست . . .
Raahil
Raahil
سر نشسته بود...
گفت ...
اگر تمام بدن از ما فرمان می گیرد ...
ارتباط مغزبا دیگر شود...
دیگر هیچ نخواهد داشت...
زد زیر و گفت...
پس چرا من سرش رفت...!
تا یک دقیقه گفت ...!
توی استاد جمع شد...
گفت ...
و های ما...
همه های رو زدن...!!!
دیدگاه · 1392/10/15 - 16:32 6 + / 0 -
امضا: همین که تو می دانی “دوستت دارم” کافیست …...............

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ