قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #حسین_منزوی

ڪربلایے بهشتـ♥ـے
ڪربلایے بهشتـ♥ـے
ﺷﻤﺴﻢ ﺷﺪﻱ ﻭ ﻣﻮﻟﻮﻱ ﺍﻡ ﻛﺮﺩﻱ ﻭ ﺭﻓﺘﻲ
ﺑﺎﭼﻨﺪ ﻏﺰﻝ ﻣﻨﺰﻭﻱ ﺍﻡ ﻛﺮﺩﻱ ﻭ ﺭﻓﺘﻲ

ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ
ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻪ ﺍﻡ ﺁﺗﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺗﻨﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ

ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺖ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻼﺗﻢ
ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻌﻠﻦ ﻣﺸﺘﻌﻠﻦ ﻣﺸﺘﻌﻼﺗﻢ...


مدیر کل دیدگاه · 1394/05/2 - 23:33 5 + / 0 -
امضا: در باب وسائل الله باید این جمله سر در هیئت ها نوشته شود که: نزدیک ترین راه به الله، حسین علیه‌السلام است.
مامان بهشت
مامان بهشت
سکوت میکنم و عشق در دلم جاریست
که این شگفت ترین نوع خویشتن داریست

دیدگاه · 1393/09/1 - 14:06 در شاعرانه 7 + / 0 -
امضا: مادرم زهرا(س)ست مادري كرده برام كاش سادات بودم...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ