قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #سرپل_ذهاب

nazi
nazi
هر سال محرم باروحیه خستگی ناپذیر علم یا حسین را در دست میگرفت
سن زیادی نداشت
چشم هایش برق میزد و با اشتیاق وصف نشدنی علم را میچرخاند
بعد از مدت ها فهمیدم اهل سنت است
فلج بوده و در بین الحرمین شفا یافته
حالا هرسال علم در دست اوست


دیدگاه · 1396/07/6 - 10:20 در حسینیه بهشت 3 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_16-02-51.jpg nazi
دیدگاه · 1395/01/1 - 16:15 2 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_16-02-15.jpg nazi
دیدگاه · 1395/01/1 - 16:14 2 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_16-01-56.jpg nazi
دیدگاه · 1395/01/1 - 16:14 2 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_16-02-58.jpg nazi
دیدگاه · 1395/01/1 - 16:13 2 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_15-55-39.jpg nazi
طبیعت زیبآی
دیدگاه · 1395/01/1 - 15:05 3 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_15-57-15.jpg nazi
... ادامه
دیدگاه · 1395/01/1 - 15:04 1 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_15-47-48.jpg nazi
1 دیدگاه · 1395/01/1 - 15:00 1 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_15-49-17.jpg nazi
دیدگاه · 1395/01/1 - 14:59 1 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
photo_2016-03-20_15-49-27.jpg nazi
دیدگاه · 1395/01/1 - 14:58 1 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
DSC_0015.JPG nazi
... ادامه
دیدگاه · 1393/06/20 - 12:59 در دل عکس 6 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
1789.jpg nazi
... ادامه
1 دیدگاه · 1393/06/13 - 13:15 3 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
DSC_0094.JPG nazi
... ادامه
دیدگاه · 1393/06/13 - 12:35 در دل عکس 5 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
DSC_0351.jpg nazi
... ادامه
36 دیدگاه · 1393/06/10 - 19:42 در دل عکس 10 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
nazi
DSC_0552.jpg nazi
دیدگاه · 1393/06/10 - 19:35 در دل عکس 8 + / 0 -
امضا: 05112003334 [[ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اِمـآم الرَّئوفــــ ]]
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ