قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
عکـس ░ حـــــــرم ░ را مےبـیـنـم

سکـوت مےکـنم

آه مےکـشـم

مےسـوزمدوباره نگاه مےکنم با دقت بیشتـر

سکـوت مےکنم

آه مےکشم

ساختہ مےشوم

و بـاز دوباره سکوت مےکنم ...

بگـذار حرفهـاے دلـ م آنقدر همدیگـر را بـزنند تـا بمیـرنـد ...

مےتـرسم نَـمـیـرنـد و بـغـض شـونـد ! ....

[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
14 + / 0 - 1392/09/09 - 02:16
دیدگاه
PICHAK

عالی...

1392/12/10 - 12:31 Like

امتياز مثبت

(14 کاربر)

باز نشر