قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خون او از فوتبال بود. او را با دارو و دوپینگ و قرص و آمپول کاری نبود. فرهاد با فوتبال زاده شد و با فوتبال زندگی کرد. خون او اگر آبی بود «مسموم» نبود. دوپینگ فرهاد عشق بود و نیروزایش، فوتبال. همین بود که در دهه چهارم زندگی هم «جوان» بود و برنا. این عصاره عشق است جان من! عشق است که در پیرانه سری جوانت می‌‌کند، زیبایت می‌‌کند، بزرگت می‌‌کند، عزیزت می‌‌کند. خون فرهاد، سم نداشت. سم او عشق بود...
4 + / 0 - 1392/09/09 - 09:42 در استــقلالیــا
پیوست عکس:
1099_118.jpg
1099_118.jpg · 252x398px, 42KB

امتياز مثبت

(4 کاربر)

باز نشر