قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من با تمام وجود در تو مي شوم تا در ميان و نيزه شكسته ها، سرهاي ستاره گون را به دامن گيرم و برايشان از بگويم، از ، از ، از غربت، از... با من سخن بگو...{-31-}
6 + / 0 - 1391/12/12 - 11:49 در گلزار شهدا
پیوست عکس:
19.jpg

امتياز مثبت

(6 کاربر)