قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
██ گفتنــــــد

██ عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را

██ بــــردار دنـــــــــــیا پــر از زیباییستــــــ

██ عیـــــنکــــ را برداشــــتمـ

██ وحـشتــــ کردمـــ از

██ هـــــــــیاهـــوی رنـــگــــــها

██ عیـــــــــنکمــ را بدهیــــــد

██ میــــــــــــــخواهمــ به دنــــــــــــیای


██ یکـــــــرنـــــگمــ پناه بـــــــــــرمــ
10 + / 0 - 1392/10/12 - 22:31 در حس غریب

امتياز مثبت

(10 کاربر)