قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
امروز جنگ ما جنگ نامردیست !
ديروز جنگ بود، امروز هم جنگ پیش رو داریم!

ديروز شهید داديم ، امروز کشته خواهیم داد!

ديروز سلاح تير و ترکش و آرپي جي بود، امروز ماهواره و اينترنت،فحشا و بی بند و باریست!


ديروز ، دیروز بود ، امروز ، امروز است ....!
فـ ـ ـرزنــ ـ ـد زمـ ـ ـانـ خــ ـو یـ ــ ـشـ ــ تـ ــ ـن باشـ ـ ـیـ ـ ـد
8 + / 0 - 1392/11/26 - 16:18 در یمن
پیوست عکس:
xxx558.jpg
xxx558.jpg · 480x614px, 133KB

امتياز مثبت

(8 کاربر)