قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند ار تند ترین آهو

باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش . . .
5 + / 0 - 1392/12/08 - 09:51

امتياز مثبت

(5 کاربر)