قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سوء استفاده آمریکا از جامعه دوقطبی اوکراین برای بحران‌آفرینی
کيف، دارای اکثریت غیرروس است که دردهه گذشته، در اعتراضات ضددولتی علیه شرق‌نشین‌ها فعال شد. جامعه اوکراین، جامعه‌ای دو پاره است که آمریکا، از این مسأله برای ساخت جنگ داخلی استفاده کرد. البته عمده احساسات ملی‌گرایانه که خواهان استقلال کامل از روسیه است، برآمده از غرب اوکراین است.
فرض می‌شود که آمریکا پس از تست الگوی جدید، با عنوان "قدرت خیابانی: Power of Street"، قصد استفاده از آن در دیگر کشورهای هدف را داشته باشد.
نقشه پراکندگی جمعیت براساس درآمد ماهیانه

نواحی شرقی با اکثریت روس تبار بدلیل حضور صنایع سنگین سودآور، درآمد بیشتری دارند

آنها بدلیل وابستگی به روسیه، خواستار نزدیکی به روسیه هستند

و در زمان فروپاشی شوروی؛ به استقلال اوکراین تمایل نداشتند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
8 + / 0 - 1392/12/13 - 17:57 در یمن

امتياز مثبت

(8 کاربر)