قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خدای من

خوب من

خوب این

خوب اون

خوب ما

برای همه ی داده هات

و نداده هات

که همون داده هاست…

شکر . . .

میبخشی غر زدن هایمان را

میدانم

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منــــــــــــــــــــ
5 + / 0 - 1392/12/21 - 09:50

امتياز مثبت

(5 کاربر)