قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کاش! به همان اندازه که از حرف مردم میترسیم

از تو میترسیدیم...........

که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود و

اخرت ما اخرت دیگری کاش...............
8 + / 0 - 1392/12/21 - 09:52

امتياز مثبت

(8 کاربر)