قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حضرت رسول صلّى الله علیه وآله فرمودند: از کلاغ سه خصلت را بیاموزید؛ اول مسائل جنسی پنهان را،
دوم بامداد به طلب روزي رفتن را و سوم بسیار حذر کردن را.
10 + / 0 - 1392/12/22 - 12:57 در همسرانه

امتياز مثبت

(10 کاربر)