قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حضرت حيدر به نام فاطمه حساس بود... خلقت از روز ازل مديون عطر ياس بود... اي که ره بستي ميان کوچه ها بر فاطمه... گردنت را مي شکست آنجا اگر عباس بود...
4 + / 0 - 1392/12/26 - 00:13

امتياز مثبت

(4 کاربر)