قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
و جای قبـــــر تــــو را هیــچ کس نمی داند
مسیح و حضرتـــ ادریس ، شیثـــ و آدم هم . . .

. . .
3 + / 0 - 1392/12/26 - 00:47

امتياز مثبت

(3 کاربر)