قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از حضرت سلمان نقل شده كه رسول خدا دربارهٔ محبت فاطمه (س) فرمودند:

اى سلمان! هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد، او در بهشت و كنار من خواهد بود و هر كس او را دشمن بدارد گرفتار آتش مىشود.
سلمان! علاقه مندى به فاطمه در صد جا به درد مىخورد: از جملهٔ آنها: هنگام مرگ، عالم برزخ، درياى ميزان، عرصات محشر، پل صراط و محاسبهٔ اعمال.
سلمان! واى بر كسانى كه به او ظلم كنند و واى بر آنان كه به شوهر او جفا نمايند، حتى واى بر ستمگرانى كه به فرزندان و شيعيان وى ستم كنند.
-------------------------------------------------------
اين حديث مىرساند كه عشق و علاقه به فاطمه عليهاالسلام در عرصات محشر نيز نجات دهنده است.
فرايدالسمطين، ج 2، ص 67، ش 391
http://llink.ir/10go
10 + / 0 - 1393/01/14 - 19:10 در ریحانه النبی
پیوست عکس:
shahadat-h-zahra03.jpg
shahadat-h-zahra03.jpg · 650x488px, 35KB

امتياز مثبت

(10 کاربر)