قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شهيد عبدالله محمودي: و تو اي خواهر ديني ام چادر سياهي که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده تر است.
5 + / 0 - 1392/01/15 - 11:55

امتياز مثبت

(5 کاربر)