قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آدمهای ساده را دوست دارم

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند

همان ها که برای همه لبخند دارند

همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند

آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی

ساعتها تماشا کرد؛

عمر شان کوتاه است

آدم های ساده را دوست دارم

همان هایی که بوی ناب “ آدم ” می دهند..

هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند،

آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت،

به راستی انسان از تنهایی دق می کند!
4 + / 0 - 1393/01/22 - 16:56
دیدگاه
raahil

++++++++++++

1393/01/22 - 17:09 Like

امتياز مثبت

(4 کاربر)