قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در دستور زبان عرفان ، فعل اینگونه صرف می شود :
من نیستم ، تو نیستی ، او همیشه هست
3 + / 0 - 1393/02/01 - 13:59

امتياز مثبت

(3 کاربر)