قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهد ها و قراردادها را روی قلب می نویسند
5 + / 0 - 1393/02/06 - 14:19
پیوست عکس:
0.438341001388400894_taknaz.jpg
0.438341001388400894_taknaz.jpg · 425x319px, 41KB

امتياز مثبت

(5 کاربر)