قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
mohamad manafi :
یادته:وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت؟
گفت:جایی که میری مردمی داره که می شکننت.نکنه
غصه بخوری. من همه جا باهاتم و تو تنها نیستی.داخل
کوله بارت عشق می زارم که بگذری.اشک میزارم که
همراهیت کنه. مرگ می زارم که بدونی برمی گردی پیشم.
5 + / 0 - 1393/02/09 - 20:49
پیوست عکس:
110.jpg

امتياز مثبت

(5 کاربر)