قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سخن بگوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است.
بخشنده باش اما زياده روي نكن، در زندگي حسابگر باش اما سخت گير مباش.
با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند.
خدا را در هر نعمتي حقي است، هر كس آن را بپردازد، فزوني يابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهي كند، در خطر نابودي قرار گيرد
ايمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است.
آنكه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است.
همه سخنان از مولای عشق امام علی علیه السلام
4 + / 0 - 1393/02/10 - 15:41

امتياز مثبت

(4 کاربر)