قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
-چقدردنیای عجیبی است بزرگ شدن تنها ارزوی کودکی مابود وکودکی تنها ارزوی بزرگسالی ماست چقدر دلتنگم براى کودکیم وچقدرفاصله بین من واوست
3 + / 0 - 1393/02/15 - 22:42

امتياز مثبت

(3 کاربر)