قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نمایشگاه و
محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران

مکان برگزاری: ، بزرگراه شهید حکیم، خروجی شهید چمران جنوب، ضلع جنوب بوستان گفتگو

زمان برگزاری: 29 اردیبهشت لغايت 2 خرداد ماه 1393، ساعت 10صبح لغايت 21 بعدازظهر

پست الکترونیکی : info@tifex.tehran.ir
5 + / 0 - 1393/02/29 - 20:07

امتياز مثبت

(5 کاربر)