قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خداگفت ببرینش جهنم........


برگشت ونگاهی به خدا کرد...


خداگفت نبرینش.


اورابه بهشت ببرین.


فرشتگان سوال کردند:چرا؟؟؟؟؟؟


ندا آمد.........


چون اوهنوزبه من امیدوار است..........
3 + / 0 - 1393/03/02 - 14:01
پیوست عکس:
7cm_1ce32bce2e650b9ed7236d0057b80b54-425.jpg
7cm_1ce32bce2e650b9ed7236d0057b80b54-425.jpg · 425x257px, 28KB

امتياز مثبت

(3 کاربر)

باز نشر