قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بر اهل حرم اگر جسارت بشود ۞ این قافلـ ه گر دوباره غارت بشود ۞ یک تن ز یزیدیان نماند در شام ۞ بر لشگر حق اگر اشارت بشود ۞ .../.
10 + / 0 - 1393/03/02 - 16:28 در مدافعان حرم
پیوست عکس:
01.jpg

امتياز مثبت

(10 کاربر)