قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

حضرت موسی علیه السلام در جایی نشسته بود،ناگاه ابلیس که کلاه رنگارنگی بر سر داشت نزد موسی علیه السلام آمد،وقتی که نزدیک شد کلاه خود را(به عنوان احترام)از سر برداشت و مؤدبانه نزد موسی علیه السلام ایستاد.حضرت موسی گفت:تو کیستی؟ابلیس جواب داد:ابلیس هستم.موسی (علیه السلام) پرسید:تو ابلیس هستی؟خدا تو را از ما و دیگران دور گرداند.ابلیس گفت:من آمده ام به خاطر مقامی که در پیشگاه خدا داری بر تو سلام کنم.موسی پرسید:این کلاه چیست که بر سر داری؟ابلیس پاسخ داد: با (رنگها و زرق و برق های) این کلاه،دل انسان ها را می‌ربایم.موسی پرسید:به من ازگناهی خبر بده که اگر انسان آن را انجام دهد،تو براو پیروز می شوی وهر کجا که بخواهی افسار او را به آنجا می کشی.ابلیس گفت: «اِذا اَعجَبَتهُ نَفسُهُ،وَاستَکثَرَ عَمَلَهُ، و صَغُرَ فِی عَینِهِ ذَنبُهُ؛سه حالت گناه است که اگر انسان گرفتار آن شود،من بر او چیره می گردم؛ هنگامی که او خودبین شود و از خودش خوشش آید،هنگامی که اوعمل خودرابسیاربشمرد،‌هنگامی که گناه درنظرش کوچک گردد.(الکافی ج 2ص 314)
5 + / 0 - 1393/04/16 - 04:38 در یمن
پیوست عکس:
Awwwwwww.jpg
Awwwwwww.jpg · 826x616px, 76KB

امتياز مثبت

(5 کاربر)