قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مقاومت تحسین‌برانگیز کودکان
کودکان غزه این روزها زیر بمب و آتش و با تن زخمی و خسته و بدون امکانات اولیه زندگی به مردم سراسر جهان درس می‌دهند.
8 + / 0 - 1393/05/11 - 13:22 در یمن
پیوست عکس:
6.jpg

امتياز مثبت

(8 کاربر)