قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تنهایی..

تنـــهـــــايی را دوســـــت دارم زیـــــرا بی وفـــا نيست ...

تنــهايی را دوست دارم زيرا عشق دروغی در آن نيست ...


تنــهــايــی را دوســت دارم زيــــرا تــجــربه کـــردم ...

تنــهــايــی را دوســت دارم زيـــرا خـــدا هم تنــهــاسـت ...
8 + / 0 - 1393/05/21 - 09:09
پیوست عکس:
809120dc3be4244dc394f62f84ea9d1a_500.gif
809120dc3be4244dc394f62f84ea9d1a_500.gif · 240x320px, 268KB

امتياز مثبت

(8 کاربر)

باز نشر