قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
میدونی وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟ گفت جایی که داری میری غرورت رو می شکنن، و به احساس پاکت سیلی میزنن، نکنه ناراحت بشی. من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم، تا ببخشی. خنده گذاشتم، تا بخندی. اشک گذاشتم، تا گریه کنی. و مرگ گذاشتم ، تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن رو نداره
8 + / 0 - 1393/06/03 - 19:01 در حس غریب

امتياز مثبت

(8 کاربر)