قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بیماﺭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻮﻧﺎ دیشبﭼﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻛﺘﺮﻫﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻡ.ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺳﺮﺵ ﻧﻤﻴﺸﻪ. {-7-}
6 + / 0 - 1393/06/17 - 16:48
دیدگاه
MADARM-ZAHRA

این هنره.توانایی عوامل فیلمه.
اصن باید مخاطب با اثر همزاد پنداری کنه.

1393/06/17 - 18:16 Like

امتياز مثبت

(6 کاربر)