قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بانو کاش این باطن پاکی که می گویی

ظاهرش هم خدایی بود...

بانو کاش می دانستی خدایی که دلت با اوست

حجاب را چقدر دوست می دارد...

و می دانم که می دانی خدا تو را چگونه بیشتر دوست دارد...
9 + / 0 - 1393/06/21 - 14:38
دیدگاه
shokravi

احسنت به شما

1393/06/21 - 14:45 Like
nike

ممنونم.اوضاع حجاب وپوشش ازغربیا بدترشده.

1393/06/21 - 14:47 Like

امتياز مثبت

(9 کاربر)

باز نشر