قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
واقعه ی کربلا اتفاق می افتد ...

هرگاه ؛

دلت با دینت نباشد ،

قدمت با قلمت نباشد ،

و عملت به قولت نباشد ...

آری بدون شک اتفاق می افتد ؛

هرگاه ... هرگاه ... هرگاه ...
6 + / 0 - 1393/08/03 - 16:53 در حسینیه بهشت
پیوست عکس:
%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg
%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg · 500x365px, 114KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)