قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


فراموشی درسها
کفاره این است
که برای نمره خواندیم!
نه خدا...
10 + / 0 - 1393/10/16 - 22:22 در شبستان
دیدگاه
NARGES-313

{-39-}

1393/10/17 - 00:07 Like
ghasedak

فراموشی درسها
کفاره این است
که برای هر چیزی خواندیم غیر خدا...

(فک کنم این درست تر باشه!)

1393/10/17 - 13:08 Like

امتياز مثبت

(10 کاربر)

باز نشر