قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دختر باس یقه اقاشونو مارک داره کنه همه بفهمن صاحاب داره کسی چپ بش نگا نکنه بعله!!!{-100-}
8 + / 0 - 1393/10/20 - 19:14 در حس غریب
دیدگاه
PICHAK

خوبی؟! :|

1393/10/20 - 19:38 Like
sheyda

اره اجی...چطور؟؟؟؟ :)

1393/10/20 - 23:36 Like
PICHAK

یخده خشونت خونت بالا نرفته؟ :دی

1393/10/20 - 23:43 Like
sheyda

نه...خخخخخخ

1393/10/20 - 23:46 Like
binam

{-49-}
ازین مارکا؟!!!

1393/10/21 - 00:27 Like
sheyda

ینی چی؟؟؟؟:)

1393/10/21 - 00:28 Like
binam

مارک بوس دیگه!
پس منظور شما چی بود؟؟؟

1393/10/21 - 00:37 Like

امتياز مثبت

(8 کاربر)