قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
استـاد پناهیان :
انسـان موجـود تنهایی ست.
کسی نمی تواند از تنهـایی و غـربت ذاتی ش رهـایی پیـدا کند.
خـانواده و رفقا تا حدی می توانند این تنهایی و غربت را برطرف کنند،
ولی غربت انسان هیچ گاه به طور کامل زائل نمی شود.
خدا انسان را طوری آفریده که تنهایی ش فقط با خدا برطرف می شود.
از غربت و تنهایی گله نکنیم و آن را تقصیر این و آن نیندازیم...
8 + / 0 - 1393/10/23 - 23:45 در حس غریب
پیوست عکس:
itm_2012-12-15_08-05-21_1.jpg
itm_2012-12-15_08-05-21_1.jpg · 500x331px, 31KB

امتياز مثبت

(8 کاربر)

باز نشر