قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
صبر زیباست
صبر با امید زیباتر
و اندیشه ای که می تواند این را بارور کند
و به تحقیق خدایی که صابران را دوست دارد
" ان الله یحب الصابرین "
6 + / 0 - 1393/12/27 - 11:23

امتياز مثبت

(6 کاربر)