قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فرض کن حضرت مهدی(عج)به تو ظاهر گردد
ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟
باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟
خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟
لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟
پول بی شبهه و سالم ز همه دارایی ست؟
داری آن قدر که یک هدیه برایش بخری؟
حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟
با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟
واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟
می توان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟
7 + / 0 - 1394/03/01 - 10:07
دیدگاه
PICHAK

.....

1394/03/1 - 12:19 Like

امتياز مثبت

(7 کاربر)