قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
בلت که گرفت ، בیگر زمیטּ را نکش
.....................................................
راه آـωـماטּ باز اـωـت ، بکش
........................................
او همیشه باز اـωـت ، نگفته تو را ؟
....................................................................
اگر هیچکـω نیـωـت ، که هـωـت . . .
3 + / 0 - 1394/03/05 - 22:45
پیوست عکس:
1432614460753372_thumb.jpg
1432614460753372_thumb.jpg · 290x290px, 79KB
دیدگاه
PICHAK

اگر هیچکس نیست ، که هـسـت . . .

1394/03/6 - 20:12 Like
entezar123

{-35-}

1394/03/7 - 18:53 Like

امتياز مثبت

(3 کاربر)