قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد...
11 + / 0 - 1394/03/27 - 23:04

امتياز مثبت

(11 کاربر)

باز نشر