قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ماهی ها بی صدا می میرند...

چقدر سخت است بخواهی مطلبی بنویسی اما واژه ای که بتواند گویای همه احساس و همه افکارت باشد نیابی... طوفانی در درونمان بر پاست ؟

این روزها همه جا حرف از ؛ 175 شهید غواص ، 175 زنده به گور ، 175 مرد صبور ، 175 سرباز وطن و 175 ماهی در خاک آرمیده است که با دست های بسته و لب های خشکیده در مبارزه بی امان با هجوم طوفان در ساحل وطن ، سرافرازانه مدفون شده اند و مادرانی چشم به راه که روزها را به امید و شب ها را به آرزوی دیدن یوسف شان به سر برده اند ... اینک تکه هایی از خاطره ها ، تکه هایی از قلب ها و تکه هایی از عزیزانشان بازگشته اند... آن ها بازگشته اند تا باز یادمان آورند که گاهی خوب است بایستیم و به عقب نگاهی بیندازیم و ببینیم ما کجا ایستاده ایم و آن ها کجا ... ؟!

آفتاب ظهر یکشنبه آخرین روزهای خردادماه هم نتوانست مانع عطش بی قراری هایمان شود و به شوق دیدار ساکنان باغ آسمان به قلب شهر خاکستری فراموشی ها زدیم.

اینجا خیابانی است که به بهشت می رسد ... و مسیر سبزی است که « معراج الشهدا » می خوانندش...

چه کسی گواهی کرده یک شبه نمی شود ره صد ساله را رفت ! اینجا ه
7 + / 0 - 1394/03/30 - 11:48

امتياز مثبت

(7 کاربر)