قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربراندر قرآن در همان آیه ای که می فرماید بخوانید در همان آیه هم می فرماید با مردم کنید. اگر کسی بد دهان باشد به نصف قرآن عمل کرده است . انسان باید به تمام قرآن عمل کند . ماشین با چهار چرخ حرکت می کند.
این مهم است که در یک آیه خوش زبانی به نماز چسبیده است .
7 + / 0 - 1394/04/01 - 23:59 در درمحضربزرگان دین
پیوست عکس:
47043691320459034966.gif
47043691320459034966.gif · 630x465px, 144KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)

باز نشر