قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مگر را جز در هجران و فرقت و غربت می توان آموخت؟ پس این درد فراق همه هستی آدمی است و مایۀ اصلی هنر نیز همین است که با اوست از آغاز تا انجام.
12 + / 0 - 1394/04/03 - 01:44 در اسمانی ها
پیوست عکس:
Shohada (242).jpg
Shohada (242).jpg · 419x314px, 110KB

امتياز مثبت

(12 کاربر)