قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
این که مدام به سینه ات می کوبد ،قلب نیست؛ ماهی کوچکی است که دارد نهنگ می شود.
قلب ها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس. اما کیست که باور کند در سینه اش نهنگی می تپد!
5 + / 0 - 1394/04/12 - 14:18 در کافه کتاب
پیوست عکس:
3588969.jpg
3588969.jpg · 199x200px, 43KB
دیدگاه
fara

گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دیوار. آن طرف، حیاط خانه ی خداست. من این بازی را ادامه می دهم و آنقدر دلم را پرت می کنم ، آنقدر دلم را پرت میکنم تا خسته شوند ،تا دیگر دلم را پس ندهند. تا آن در را باز کنند و بگویند:بیا خودت دلت را بردار و برو. آنوقت من می روم و دیگر هم برنمی گردم. من این بازی را ادامه می دهم...

1394/04/12 - 14:29 Like
fara

کتابی بسیار جالب از "عرفان نظر آهاری"

1394/04/12 - 14:31 Like

امتياز مثبت

(5 کاربر)

باز نشر